O przedszkolu

Przedszkole nr 3 znajduje się w dzielnicy Paruszowiec – Piaski, której atrakcją są rybnickie błonie usytuowane wokół paruszowskiego stawu i rzeki Ruda. Zajęcia z zakresu podstawy programowej w przedszkolu  odbywają się  w godzinach od 8.00 do 13.00. Opłata godzinowa za pobyt dziecka w przedszkolu w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego uzależniona jest od czasu przebywania dziecka w przedszkolu i wynosi 1,30 zł  za każdą rozpoczętą godzinę zegarową zajęć dziennie dla dzieci w wieku od 3-5 lat. Dzieci 6 letnie nie płacą opłat godzinowych za pobyt dziecka w przedszkolu. W przedszkolu jest 6 grup, jeden oddział znajduję się w Szkole Podstawowej nr 3.
Ciekawe położenie przedszkola daje możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą i obserwacji zmian w niej zachodzących. Nad całością pracy dydaktyczno-wychowawczej czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Wszystkie nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie z pedagogiki przedszkolnej jak również pedagogikę wczesnoszkolną i nauczanie zintegrowane. Nauczycielki mają również ukończone studia podyplomowe i wiele kursów. W edukacji przedszkolnej proponujemy dzieciom różnorodną, bogatą działalność w ciągu dnia, nabywanie samodzielności, wyzwalamy ciekawość i chęć zdobywania wiedzy. Szerzymy tradycje śląskie, uczymy zachowań proekologicznych. Nauczycielki pracują na programach zatwierdzonych przez MEN jak również na programach autorskich, np. „Śląsk moja mała ojczyzna,” „Razem z mama i tatą,” „Z ekologią za Pan Brat”. Przedszkole jest bardzo dobrze wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Wokół przedszkola znajduje się duży ogród przedszkolny ze sprzętem ogrodowym do zabawy. Zajęcia odbywają się w 6 grupach. Wszystkie pomieszczenia przedszkola znajdują się na jednym poziomie. W przedszkolu panuje przyjazna atmosfera, serwujemy smaczne domowe posiłki dostosowane do wieku dzieci. Nasze przedszkole jest otwarte, twórcze i przyjazne dla dzieci jak i ich rodziców. Organizujemy wiele ciekawych spotkań, zajęć otwartych oraz festyny rodzinne. Współpracujemy z Radą Dzielnicy, Filią Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz innymi organizacjami w środowisku. Przedszkole uczestniczy w wielu projektach.. Współpracujemy z zakładami pracy znajdującymi się na terenie naszej dzielnicy

Historia przedszkola:

Przedszkole istnieje od stycznia 1949 roku, było to wówczas przedszkole zakładowe Huty Silesia do 1991 roku. Od 1991 roku budynek został przejęty przez Miasto Rybnik. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego przedszkola miało miejsce 21 lipca 2007 roku .W styczniu 2009 roku obchodziliśmy 60-cio lecie przedszkola i uroczyste otwarcie nowego budynku Przedszkola nr 3. Z tamtych lat zachowały się pamiątki, zdjęcia , które są do obejrzenia w przedszkolu. Nasi wychowankowie zdobywali i zdobywają nagrody, wyróżnienia w konkursach, spartakiadach przeglądach artystycznych. Oferta podstawowa obejmuje: zajęcia z religii, umuzykalniające, plastyczne z wykorzystaniem różnych technik, ruchowe i taneczne, zajęcia inscenizacyjne i teatralne. Stosujemy różnego rodzaju metody: edukacji matematycznej E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, elementy pedagogiki zabawy Klanza, ruchu rozwijającego R. Labana, K. Orffa,W. Sherborn, metody stymulujące i aktywizujące oraz relaksacyjne .Zajęcia z dziećmi odbywają się zespołowo, grupowo lub indywidualnie. Organizujemy Bale Karnawałowe dla dzieci, Barbórkowe spotkanie z górnikiem, Mikołaj, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, korowód z gaikiem i Marzanną ,tradycje Świąt Wielkanocnych, festyn z okazji Dnia Matki i Ojca. Udział w przeglądach artystycznych, spartakiadach, jasełkach, projektach. Wyjazdy do teatru, kina, muzeum, biblioteki na wycieczki. Prowadzimy działalność prozdrowotną i proekologiczną. Spotkania z muzykami, aktorami, klubem sportowym -Judo. Uczestnictwo w akcjach: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury,”- uzyskanie certyfikatu. Realizujemy programy, „Dziecięca matematyka”,  Edukacja Zdrowotna.