Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.30 

 • Schodzenie się dzieci;
 • zabawy w małych  grupach w kącikach zabaw;
 • zabawy ogólnorozwojowe;
 • rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.30 – 9.00

 • Ćwiczenia poranne;
 • zabiegi higieniczne;
 • czynności samoobsługowe;
 • przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30

 • Śniadanie;
 • zabiegi higieniczne po śniadaniu.

9.30 – 10.30

 •  Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10.30 – 11.45

 • Spacery, obserwacja przyrody;
 • gry i zabawy na podwórku;
 • swobodne zabawy w sali.

11.45 – 12.00

 • Czynności samoobsługowe;
 • przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.30

 • Obiad;
 • zabiegi higieniczne po obiedzie.

12.30 – 13.00

 • Relaksacja;
 • odpoczynek;
 • czytanie i słuchanie bajek.

13.00 – 13.45

 • Zabawy i gry dydaktyczne;
 • zabawy dowolne w sali lub na podwórku.

13.45 – 14.00

 • Przygotowanie do podwieczorku;
 • Zabiegi higieniczne.

14.00 – 14.15

 • Podwieczorek;
 • zabiegi higieniczne po podwieczorku.

14.15 – 16.30

 • Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb;
 • zabawy dowolne.