Kontakt

Przedszkole nr 3
Adres: 44-203
ul. Za Torem 3B
tel/fax : 32 4230332
E-mail: p03@poczta.onet.pl

Rachunek bankowy dotyczący wpłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu:

25 1020 2472 0000 6002 0498 3807

Inspektor ochrony danych : Dominika Starzec