Ogłoszenia

Uwaga

Od poniedziałku 19.04.2021r. zajęcia w Przedszkolu zostają wznowione dla wszystkich grup.


Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Lista – Przyjęci i nieprzyjęci – 2021

 


INFORMACJA

W związku z ogłoszeniem nowych obostrzeń przez Premiera RP, oraz Ministra Zdrowia, przedszkole  w dniach 29.03.2021r. – 18.04.2021r. będzie zamknięte.

Zgodnie z informacjami przedszkole ma zapewnić opiekę dzieciom rodziców zatrudnionych w placówkach medycznych i służbach porządkowych, na czas wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

Aby zorganizować pracę placówki w dniach 29.03.2021r. – 18.04.2021r. proszę o zgłoszenie dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola.

 

W czasie zawieszenia zajęć w terminie od 29.03.2021 r. do 18.04.2021 r. dla dzieci będzie organizowana nauka zdalna. Zajęcia będą zamieszczane codziennie w zakładkach ogłoszenia każdej z grup.


Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

lista – Zakwalifikowani i niezakwalifikowani-2021

 

 

Rekrutacja nowych dzieci na rok szkolny 2021/2022


Zawieszenie zajęć w grupie „Misie”

 od 28.12.2020r. do 31.12.2020r.

Na podstawie § 18 ust.2 p.2  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.), za zgodą organu prowadzącego oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego, informuję o  zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w grupie „Misie”  od 28.12.2020r. do 31.12.2020r.  ze względu na sytuację epidemiologiczną, która zagraża zdrowiu dzieci. Życzę wszystkim dużo zdrowia i szybkiego powrotu do naszego przedszkola!

 

 

      Z wyrazami szacunku

      Henryka Góra

      dyrektor Przedszkola nr 3 w Rybniku


Halo, Seniorzy!

Rybnicki telefon już działa!

https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/halo-seniorzy-rybnicki-telefon-juz-dziala)

 


Nasze Przedszkole uczestniczy w akcji MEN Razem na Święta 🙂


 
 

Nasze przedszkole uczestniczy w akcji MEN
“Szkoła do hymnu”.
We wtorek 10 listopada o godz. 11:11 odśpiewamy
“Mazurek Dąbrowskiego”.
Prosimy aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane
na biało – czerwono.

 

 
 

 

 

 •  przedszkole jest czynne od 6.30 do 16.30
 • do przedszkola dziecko/dzieci  przyprowadza lub odbiera tylko jeden rodzic/opiekun prawny
 •  rodzice/opiekunowie prawni wchodząc do przedszkola mają obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką (przyłbicą) i stosowania własnych rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk
 •   należy zachować odstęp minimum 1,5 m od osoby znajdującej się w STREFIE PRZEBYWANIA
 •  w STREFIE PRZEBYWANIA  rodzic przekazuje dziecko pani oddziałowej, która odprowadza dziecko do grupy, a popołudniu przyprowadza do STREFY PRZEBYWANIA RODZICÓW
 •  dziecko odbierane jest przez rodzica/ opiekuna w STREFIE PRZEBYWANIA
 •   dziecko nie zabiera z domu żadnych maskotek, przedmiotów i zabawek do przedszkola
 •   dziecko  musi  być  zdrowe,  bez  objawów  grypowych i infekcji górnych dróg oddechowych  ( kaszel, katar, stan podgorączkowy itp.)
 •   nie przyprowadzamy dziecka do przedszkola jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych

 


 

Rodzicu,

 

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

Dyrektor Przedszkola nr 3 w Rybniku